K10V

10-Зонова жична LED клавиатура (вертикална)

K10V

Наличен

10-Зонова жична LED клавиатура (вертикална)

• 10-зонов LED екран
• Отделен LED за Arm, Sleep, Stay and Off за всяко разделение и един за StayD
• Патентовано светване на клавишите (бутон светва, за да индикира отворена зона)
• 1 зонов вход от клавиатурата
• Независимо зададени зони със звънене
• 7 бутона за действия с едно докосване
• 3 паник-аларми с възможност за активиране от клавиатурата
• Настройка на осветеността
• Свързване към 4-жична разширителна шина
• Съвместима с MG5000/MG5050, Spectra серия SP, Esptir E55/E65