Insite GOLD

Мобилно приложение за алармен мониторинг с видеоверификация, контрол и управление

Insite GOLD

Очаква доставка

Мобилно приложение за алармен мониторинг с видеоверификация, контрол и управление

Insite GOLD е мобилно приложение за самостоятелен мониторинг, което позволява незабавен достъп до камерата(ите) HD78/ HD88 за ефективно управление на няколко локации (дома, офиса, вилата). С мобилното приложение Insite GOLD потребителят може:

  • Да управлява цялата система от мобилно устройство включително активиране/ деактивиране на охраната, промяна на потребителските права и управление на медия файловете
  • Неограничен преглед на видео „на живо“ от всеки охраняват обект, където е оторизиран
  • Да преглеждат и записват от всяка охранявана локация, и да управляват опциите: Видео при поискване (VOD), Запис при поискване (ROD) или Запис при движение (ROM), или Запис при задействие (ROT)
  • Да получават и реагират на алармено уведомление – да позвънят на полиция, пожарна или охранителната фирма чрез паник бутон в приложението
  • Управление на програмируемите PGM изходи на алармената система чрез мобилната апликация
  • Да достъпват регистрите на системата за бърз преглед на алармените събития
  • Push нотификация при настъпило алармено събитие
  • Съвместим с iOS V. 6.0 или по-нова версия, Android V4.2 - V.4.4.4