DS-SI

Депозитарен сейф

DS-SI

Очаква доставка

Депозитарен сейф

  • Депозитарен шкаф, комбиниращ огнеупорна каса и специална външна обшивка
  • Монтира се в банков клон или специализирани зони за денонощно банково самообслужване
  • Осигурява възможността клиентите сигурно да депозират парични суми по всяко време на денонощието
  • Достъпът до депозитара се осигурява чрез оторизирана банкова карта
  • Възможност за оборудване с независима електронна система за охрана и сигнализация - избран от вас мониторинг център и SMS известяване
  • Сигурна защита срещу кражба или посегателства чрез специални детектори
  • Възможност за избор на метод за инкасиране - в задната част на устройството има врата с кодова ключалка и касов ключ
  • Сигурна защита и удобство за вашите клиенти при ниска инвестиция