Scorpion

Защита на парични касети

Scorpion

Очаква доставка

Защита на парични касети

Криминалните атаки над банкови клонове, офиси и транспортни средства превозващи парични активи бележат ръст в световен мащаб. Престъпниците използват все по-често нови и подобрени технологии в тези свои атаки. Парите съхранявани в парични касети са основната цел при тези нападения. Scorpion помага съществено да се намали риска.

  • Scorpion защитава паричните средства по време на атаки в голяма част от използваните парични касети.
  • Предимства при използване на системата Scorpion:
  • Безопастност за персонала
  • Scorpion се активира автоматично
  • Аудио-визуални сигнали помагащи на персонала при нормалната му ежедневната работа с касетите
  • Защитната система Scorpion се включва/ изключва чрез ключ или дистанционно управление или от друг управляващ интерфейс
  • Системата автоматично се активира в режим гарантиращ най-високо ниво на сигурност във всеки момент или ситуация.
  • Намаляването на атаките върху сервизния персонал ще намали персоналните и оперативните разходи.