Радиостанции NX-200/300

VHF/UHF Цифрови портативни радиостанции

Радиостанции NX-200/300

Очаква доставка

VHF/UHF Цифрови портативни радиостанции

 • 5W / 512 канала / 128 зони
 • DTMF клавиатура (опция)
 • Цифрови конвенционални зони
 • Цифрова идентификация на повикващия
 • FM конвенционални & LTR зони
 • Двойно приоритетно сканиране
 • Сканиране FM & цифрови зони/канали
 • QT/DQT, 2-Tone, DTMF & FleetSync®/II
 • 16-позиционен механичен ключ
 • Нов по-голям матричен LCD дисплей
 • Визуализиране на 14 знака
 • LED Индикация
 • 6 предни програмируеми бутона & бутони за меню
 • 2 странични програмируеми бутона
 • Гласово повикване