Радиостанциии NX-700/800

VHF/UHF Цифрови мобилни радиостанции

Радиостанциии NX-700/800

Очаква доставка

VHF/UHF Цифрови мобилни радиостанции

• 30/45W
• 512 канала/ 128 зони
• Стандартен & изнесен монтаж
• Цифрови конвенционални зони
• Цифрова идентификация на повикващия
• FM конвенционални & LTR зони
• Двойно приоритетно сканиране
• Сканиране FM & цифрови зони/канали
• Нов по-голям матричен LCD дисплей
• Визуализиране на 14 знака
LED Индикация
• 6 предни/4 програмируеми бутона & бутон за спешно повикване
• Функция за спешно повикване (FM & Digital)
• Вграден аналогов инверсен скрамблер (FM)
• Вграден цифров скрамблер (Digital)
• VGS-1 платка за запис и възпроизвеждане на глас
• Вграден GPS (опция) (FM & Digital)
• MIL-STD-810 & IP54/55 стандарти