M-1500

Ръчен металдетектор специално проектиран за откриване на хладно и огнестрелно оръжие

M-1500

Наличен

Ръчен металдетектор специално проектиран за откриване на хладно и огнестрелно оръжие

  • Ръчен металдетектор, специално проектиран за откриване на хладно и огнестрелно оръжие
  • Автоматична настройка за постигане на еднаква чувствителност при засичане на черни и цветни метали
  • Равномерно засичане на метални предмети по цялата височина на човека
  • Включително и такива, укрити ниско в краката (без смущения от намиращите се в пода метални носещи компоненти)
  • Вибрация, звукова, LED индикации при детекция на метал
  • Размери: дължина: 406 мм, ширина: 78 мм, височина: 35 мм
  • Тегло: 400 грама