LBC1401/20

Устройство за локално регулиране нивото на звука

LBC1401/20

Очаква доставка

Устройство за локално регулиране нивото на звука

  • Устройство за локално регулиране нивото на звука
  • Fail safe
  • 12W
  • 24V-реле
  • Kоето се деактивира при възпроизвеждане на аварийно евакуационно съобщение
  • Нива на затихване от 5, 3 dB + изключване