LBC1410/20

Устройство за локално регулиране силата на звука

LBC1410/20

Очаква доставка

Устройство за локално регулиране силата на звука

Устройство за локално регулиране нивото на звука, fail safe, 36W, 24V-реле, което се деактивира при възпроизвеждане на аварийно евакуационно съобщение, нива на затихване - 8, 3 dB + изключване