ABD30-3

Безконтактен идентификатор за системи за контрол на обхода

ABD30-3

Очаква доставка

Безконтактен идентификатор за системи за контрол на обхода

  • RFID-безконтактен пул идентификатор
  • Предназначен за монтаж на желаните за контрол места по продължение на обхода