M9000-485

Модул за интерфейс RS 485, галванично разделен

M9000-485

Ограничена наличност

Модул за интерфейс RS 485, галванично разделен

  • Модул за интерфейс RS 485, галванично разделен
  • Използва се към панели FP9000 за комуникация в мрежа с повторител FP9000R