FP9000R

Конвенционален репитърен панел за наблюдение и управление на пожароизвестителни централи DMtech FP9000

FP9000R

Очаква доставка

Конвенционален репитърен панел за наблюдение и управление на пожароизвестителни централи DMtech FP9000

  • Комуникира с до 8 пожароизвестителни панела тип FP9000
  • Комуникационен интерфейс: RS485
  • 4 програмируеми релейни изходи, от които 2 контролируеми, 1 общ релеен изход за пожар и 1 общ релеен изход за повреда
  • LCD дисплей 2х16 символа и клавиатура, за управление и индикация на панела.
  • Енергонезависим часовник за реално време
  • Енерго независим архив за събитията, регистрирани от централата, съдържащ тип, дата и час на настъпване на събитието – до 1200 събития
  • Брояч на пожари – до 9999 регистрирани състояния пожар
  • Текстово съобщение за всеки панел