FP9000P

DMtech Токозахранващ блок за пожарозащитна автоматика

FP9000P

Ограничена наличност

DMtech Токозахранващ блок за пожарозащитна автоматика

  • 27,6V/2А продължителен ток
  • Пиков ток 3,5А за 15мин.
  • Релеен изход за повреда
  • Индикатори за повреда
  • Заряд и резервирано захранване
  • Място за 2 акумулатора 12V/ 5Ah
  • Място за монтиране на релейно-контакторни устройства