Signaline FT

Термочувствителен кабел с фиксирана температура

Signaline FT

Очаква доставка

Термочувствителен кабел с фиксирана температура

Предлага се в три различни модификации в зависимост от температурата 68 °C, 88 °C или 105 °C, одобрени и сертифицирани от UL и FM и две модификации според външната обвивка. Гамата от предлагани продукти с фиксирана температура на детекция се допълва и от термичен кабел с праг на сработване от 178 °C.
Термичният сензорен кабел Signaline FT може да бъде използван, както в самостоятелни системи така също е възможно да бъде свързан към всеки конвенционален пожароизвестителен контролен панел, като дължината на една линия е до 3 кm.

  • Съпротивление на проводника: 0.100 ?/m при 20 C
  • Максимално напрежение: 42 V dc / 30 V ac
  • Диелектрична устойчивост: 500 V dc
  • Якост на опън: 1700 N/mm
  • Минимален радиус на огъване: 75 mm
  • Тегло: 12 kg на 500 m