KB91000M10

Бутон HOLD, червен и кутия - задържа изпускането на пожарогасителното вещество

KB91000M10

Очаква доставка

Бутон HOLD, червен и кутия - задържа изпускането на пожарогасителното вещество

Бутон HOLD, червен и кутия - задържа изпускането на пожарогасителното вещество