TESTIFIRE 1000-001

1000-001 Тестер за димни оптични и температурни детектори.

TESTIFIRE 1000-001

Очаква доставка

1000-001 Тестер за димни оптични и температурни детектори.

Тестер за димни оптични и температурни детектори. Осигурява функционален тест чрез въвеждане на дим в чувствителната камера; сензор, подходящ за окачени тавани;прозрачен капак, осигуряващ видимост до светодиода на датчика, включва капсула за дим