XPLPRLL

Допълнителна софтуерна библиотека за разпознаване на регистрационни номера на автомобили

XPLPRLL

Очаква доставка

Допълнителна софтуерна библиотека за разпознаване на регистрационни номера на автомобили

Допълнителна софтуерна библиотека за разпознаване на регистрационни номера на автомобили от различни държави (5 бр. са включени в базовия лиценз XPLPRBL)

ЗАБЕЛЕЖКА: За работата на системата е необходим наличен Базов лиценз Xprotect Express или по-висок и съответните камера лицензи към тях за съответния брой камери, които ще се използват в системата