RS001

Конвертор от RS232 към RS485 интерфейс

RS001

Ограничена наличност

Конвертор от RS232 към RS485 интерфейс

  • DB9 женски конектор за RS232 към 2-проводен терминален блок (клема) за RS485.
  • Двупроводна линия, полу-дуплекс
  • Пасивно устройство без необходимост от захранване
  • Автоматично настройване на скоростта на предеване (baudrate) до 115.200 Kbps
  • Пренос на разстояние до 1200 метра