Търсене в сайта
Форма за вход
 1.  
 2. забравена парола? • MYOA е микропроцесорно адресируемо устройство (с изолатор на късо съединение) за пожароизвестителни централи Cofem, което се свързва към и захранва от адресния кръг.
 • Един релеен изход захранван от външен 30V източник и един вход за следене състоянието на други системи
 • Защитен с 0,9 A предпазител за модула и 0,5 A за всеки наблюдаван изход
 • Релейният изход контролира само една функция (сирена, крос реле)
 • Мониторинг на изхода за наличие на напрежение
 • LED индикатори за статус на модула: Премигващ червен LED индикатор за комуникацията с пожароизвестителния контролен панел Cofem; Светването на зелен LED индикатор обозначава задействието на реле
 • Доставя се в пластмасова кутия
 • Сертифициран пo EN 54-18 и в съответствие с Европейският регламент за строителни продукти N°305/2011
 •  

Подобни продукти

 • ACD-EN адресируем комбиниран пожароизвестителен детектор за дим, топлина и CO  
 • ALN-EN Аналогово-aдресируем димен оптичен детектор  
 • ALN-EN(WHT) Аналогово-aдресируем димен оптичен детектор  
 • ACC-EN Комбиниран аналогово-адресируем пожароизвестителен детектор