Търсене в сайта
Форма за вход
 1.  
 2. забравена парола? • Ръчен пожароизвестителен бутон (с вграден изолатор на късо съединение) за адресируеми системи за пожароизвестяване Cofem
 • LED индикатор и жълт таб в долният край на бутона сигнализират за активацията на пожарната система от конкретния ръчен пожароизвестител
 • Лесна процедура за ресетиране чрез натискане на жълт бутон на лицевата част
 • Прозрачен предпазител ограничава случайното натискане на бутона, което води до по-малко фалшви аларми
 • Сертифициран според EN54-11 и в съответствие с Европейският регламент за строителни продукти N°305/2011
 •  

Подобни продукти

 • ACD-EN адресируем комбиниран пожароизвестителен детектор за дим, топлина и CO  
 • ALN-EN Аналогово-aдресируем димен оптичен детектор  
 • ALN-EN(WHT) Аналогово-aдресируем димен оптичен детектор  
 • ACC-EN Комбиниран аналогово-адресируем пожароизвестителен детектор